Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Мэдээллийн технологи дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 9 үр дүнгээс 1-9 харуулж байна
Код: 881
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 880
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 830
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 2-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 481
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 426
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 8-р хороо
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 293
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Хэнтий, Биндэр сум 5-р баг
2013 оны 04-р сарын 03
Код: 80
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 6-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: Арчулуут Цэцэрлаг хот
2013 оны 03-р сарын 24
Код: 45
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: СХД,27-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Ховд Дарви сум
2013 оны 03-р сарын 23
Код: 20
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Өмнөговь аймаг Хонгор сум, жаргалант баг
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.