Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Цагийн ажил дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 18 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 859
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 801
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: 14-ð áàã 5-48
Бүртгэлтэй хаяг: 14-ð áàã 5-48
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 706
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 05
Код: 702
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 392
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: УБ ЧД 1-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ ЧД 1-хороо
2013 оны 04-р сарын 16
Код: 313
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 4-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 4-р хороо
2013 оны 04-р сарын 04
Код: 233
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 225
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ багнуур дүүрэг 1-р хороо 3-58 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ багнуур дүүрэг 1-р хороо 3-58 тоот
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 224
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: УБ,СБД,14-р хороо 8орц 3-264тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ,СБД,14-р хороо 8орц 3-264тоот
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 223
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: Архангай хотонт сум 3-р баг 2-15тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Архангай хотонт сум 3-р баг 2-15тоот
2013 оны 03-р сарын 30
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.