Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Эрүүл мэнд, гоо сайхан дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 55 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 842
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
2013 оны 07-р сарын 05
Код: 841
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 21-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 21-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 840
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 25-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 25-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 839
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 14-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 14-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 838
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 46
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 4-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, НД, 3-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 837
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 46
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 5-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 836
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 2-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 835
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 24-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 24-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 834
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 7-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Код: 833
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 31-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 31-р хороо
2013 оны 07-р сарын 03
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.