Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 913
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 912
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 899
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 15
Код: 891
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 07
Код: 888
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 887
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 45
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 884
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 62
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 02
Код: 877
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 876
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 802
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: 3-ð áàãìàë÷íû 5-43
Бүртгэлтэй хаяг: 3-ð áàã ìàë÷íû5-43
2013 оны 06-р сарын 26
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.