Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Худалдаа үйлчилгээ дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 37 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 902
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 22
Код: 895
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 09
Код: 890
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 07
Код: 864
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 56
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 19
Код: 854
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 852
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 851
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
2013 оны 07-р сарын 05
Код: 850
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 7-р хороо
2013 оны 07-р сарын 05
Код: 847
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 5-р хороо
2013 оны 07-р сарын 05
Код: 845
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 12-р хороо
2013 оны 07-р сарын 05
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.