Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Хоол үйлвэрлэл, технологич дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 55 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 911
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: 4-р баг 2-р хэсэг 146-Б тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 2-р хэсэг 146-Б тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 894
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 08
Код: 871
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 856
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 827
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 25-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Баянхонгор, Баянцагаан сум
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 812
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: 7-ð áàã 4-72
Бүртгэлтэй хаяг: Ñýðãýëýíãèéí4-72
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 767
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 15-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 15-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 764
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 760
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 57
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 14-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 14-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 750
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: БЗД 17-р хороо 35-919 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: БЗД 17-р хороо 35-919 тоот
2013 оны 06-р сарын 13
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.