Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Хууль, эрх зүй дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 12 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 915
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 5-р хэсэг 153 Б
Бүртгэлтэй хаяг: сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 5-р хэсэг 153-Б
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 861
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 826
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 3-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 819
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 9-р хороо
2013 оны 07-р сарын 01
Код: 651
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 03
Код: 637
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 9р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 542
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 25
Код: 302
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД,10-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 10-р хороо
2013 оны 04-р сарын 04
Код: 137
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ СБД 10-р хороо 32-б 77 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СБД 10-р хороо 32-б 77 тоот
2013 оны 03-р сарын 25
Код: 106
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
2013 оны 03-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.