Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Бусад дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 81 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 916
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: Дэнж7б-7
Бүртгэлтэй хаяг: Дэнж7б-7
2013 оны 10-р сарын 25
Код: 905
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 22
Оршин суугаа хаяг: Дархан-Уул , 15-р хороо, 7-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан-Уул , 15-р хороо, 7-3 тоот
2013 оны 09-р сарын 19
Код: 904
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 22
Код: 897
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 13
Код: 892
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 07
Код: 885
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 867
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 866
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 767
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 15-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 15-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 766
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 3-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.