Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Орхон дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 6 үр дүнгээс 1-6 харуулж байна
Код: 916
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: Дэнж7б-7
Бүртгэлтэй хаяг: Дэнж7б-7
2013 оны 10-р сарын 25
Код: 910
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: 1-16-56 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: 1-16-56 тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 909
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: 1-5-63тоот
Бүртгэлтэй хаяг: 1-5-63тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 908
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: наран баг 8-2 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: наран баг 8-2тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 907
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: 1-3-14тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан 10-р баг 5-3-24
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 589
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг: 5-р баг 2р хэсэг
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.