Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Уул уурхай, өрөмдлөг дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 17 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 865
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 58
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 853
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 773
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí 7-ð áàã3-13
Бүртгэлтэй хаяг: Äàðõàí7-ð áàã 3-13
2013 оны 06-р сарын 24
Код: 772
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí7-ðáàã4-1-58
Бүртгэлтэй хаяг: 7-ð áàãìàéõàíò4-44à
2013 оны 06-р сарын 24
Код: 645
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Хөвсгөл, Мөрөн сум 13-р баг
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 639
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 620
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 533
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 532
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 506
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 22
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.