Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Улаанбаатар дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 858 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 916
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: Дэнж7б-7
Бүртгэлтэй хаяг: Дэнж7б-7
2013 оны 10-р сарын 25
Код: 915
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 5-р хэсэг 153 Б
Бүртгэлтэй хаяг: сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 5-р хэсэг 153-Б
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 914
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2-р баг 1-р байр 9 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ сүхбаатар 2-р баг 1-р байр 9 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 913
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 912
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 911
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: 4-р баг 2-р хэсэг 146-Б тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 2-р хэсэг 146-Б тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 910
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: 1-16-56 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: 1-16-56 тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 909
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: 1-5-63тоот
Бүртгэлтэй хаяг: 1-5-63тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 908
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: наран баг 8-2 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: наран баг 8-2тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 907
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: 1-3-14тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан 10-р баг 5-3-24
2013 оны 10-р сарын 02
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.