Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Санхүү, эдийн засаг дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 80 үр дүнгээс 31-40 харуулж байна
Код: 576
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг: УБ СБД 15-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ ЧД 12-р хороо
2013 оны 05-р сарын 08
Код: 572
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 49
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 8-р хороо
2013 оны 05-р сарын 08
Код: 571
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ,НД, 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 08
Код: 570
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 3-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 568
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 5-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 567
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ СБД 12-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СБД 12-хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 566
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ СХД 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СХД 2-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 563
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ СХД 8-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СХД 8-хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 562
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ БГД 7-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БГД 7-хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 561
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 6-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.