Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Санхүү, эдийн засаг дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 80 үр дүнгээс 21-30 харуулж байна
Код: 803
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: 5-ð áàã 7-97
Бүртгэлтэй хаяг: 5-ð áàã 7-97
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 791
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: 8-ð áàã 1-10
Бүртгэлтэй хаяг: 8-ð áàã 1-10
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 788
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: Дархан-уул
Бүртгэлтэй хаяг: 8-р баг микрийн 15-54
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 769
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Ñýëýíãý Áàÿíãîë 2-ð áàã
Бүртгэлтэй хаяг: Áàÿíãîë ñóì 2-3-6
2013 оны 06-р сарын 24
Код: 768
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: Îðõîí Áàÿíºíäºð 2-67
Бүртгэлтэй хаяг: Îðõîí Óóðõàé÷èí3-2-67
2013 оны 06-р сарын 24
Код: 733
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад сум, 8-р хороо 1-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад сум, 8-р хороо 1-3 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 718
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 708
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 07
Код: 621
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 9р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 9р хороо
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 578
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 10р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 10р хороо
2013 оны 05-р сарын 17
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.