Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Харуул хамгаалалт дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 23 үр дүнгээс 21-23 харуулж байна
Код: 55
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ,ЧД 4-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ,ЧД 4-р хороо
2013 оны 03-р сарын 23
Код: 21
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 23
Код: 9
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, дүүрэг 13хороо аршант 523 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Хөвсгөл аймаг цэцэрлэг сум 1-р баг
2013 оны 03-р сарын 22
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.