Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Харуул хамгаалалт дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 23 үр дүнгээс 11-20 харуулж байна
Код: 429
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: СБ-6р баг
Бүртгэлтэй хаяг: СБ-6р баг
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 272
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 61
Оршин суугаа хаяг: УБ,СБД,11-р хороо 15- 31тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ,СБД,11-р хороо 15- 31тоот
2013 оны 04-р сарын 02
Код: 235
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 62
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 219
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо 8-163 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо 8-163 тоот
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 184
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 11-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 11-р хороо
2013 оны 03-р сарын 28
Код: 175
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 18-Р ХОРОО
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 18-Р ХОРОО
2013 оны 03-р сарын 27
Код: 148
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 8-р хороо, Ус 15-3-36 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 8-р хороо, Ус 15-3-36 тоот
2013 оны 03-р сарын 26
Код: 93
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 58
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 9-р хороо
2013 оны 03-р сарын 24
Код: 86
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 58
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 17-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 17-р хороо
2013 оны 03-р сарын 24
Код: 69
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр
Бүртгэлтэй хаяг: Өвөрхангай, Арвайхээр
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.