Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Эрүүл мэнд, гоо сайхан дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 55 үр дүнгээс 11-20 харуулж байна
Код: 832
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 831
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 23-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 23-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 830
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 2-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 829
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 9-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 828
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 827
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 25-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Баянхонгор, Баянцагаан сум
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 826
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 3-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 825
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 14-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 14-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 824
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 18-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 18-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 823
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 19-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 19-р хороо
2013 оны 07-р сарын 01
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.