Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 71-80 харуулж байна
Код: 484
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: ЧД 16-р хорЧД 16-р хороолол согоотын 18-249
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД 16-р хороолол согоотын 18-249
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 480
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 479
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 7-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 478
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 11-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 11-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 477
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 57
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 476
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 16-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 16-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 451
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4 баг
2013 оны 04-р сарын 19
Код: 445
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 56
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 04-р сарын 19
Код: 443
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: СБ-7р баг
Бүртгэлтэй хаяг: СБ-7р баг
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 436
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 19-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 19-р хороо
2013 оны 04-р сарын 18
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.