Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 61-70 харуулж байна
Код: 522
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 23
Код: 521
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 23
Код: 509
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 56
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 22
Код: 497
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 13-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 13-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 496
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 2-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 495
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 492
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: УБ, ХУД, 19-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ХУД, 19-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 491
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 489
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 64
Оршин суугаа хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
Бүртгэлтэй хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 486
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: Орхон, Жаргалант сум
Бүртгэлтэй хаяг: Орхон, Жаргалант сум
2013 оны 04-р сарын 20
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.