Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 51-60 харуулж байна
Код: 615
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: БГД, 11-р хороо, зүүн наран
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 11-р хороо, зүүн наран
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 614
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 48
Оршин суугаа хаяг: БГД, 23-р хороо, ТВ-ийн эцэс
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 23-р хороо, ТВ-ийн эцэс
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 613
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: БГД, 6-р хороо, 10-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 6-р хороо, 10-р хороолол
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 612
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг: БГД, 23-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 23-р хороо
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 611
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: БГД, 10-р хороо, зүүн наран
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 10-р хороо, зүүн наран
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 610
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: БГД, 10-р хороо, зүүн наран
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 10-р хороо, зүүн наран
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 569
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 51
Оршин суугаа хаяг: УБ ЧД 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ ЧД 7-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 543
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 60
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 25
Код: 535
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 45
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 6 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 6баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 534
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.