Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 41-50 харуулж байна
Код: 644
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 26-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 26-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 643
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 642
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 641
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 10-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 10-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 640
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, НД, 4-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, НД, 4-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 639
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 16-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 638
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 7-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 637
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 9р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 623
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 10-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 10-р хороо
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 622
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 8р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 8р хороо
2013 оны 05-р сарын 28
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.