Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 31-40 харуулж байна
Код: 714
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: СБД 16-р хороо 11-282 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СБД 16-р хороо 11-282 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 713
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг: БЗД 2-р хороо, 1-р хэсгийн цэргийн хотхон 2-123 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: БЗД 2-р хороо, 1-р хэсгийн цэргийн хотхон 2-123 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 712
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: СХД, 15-р хороо, 4-20 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД, 15-р хороо, 4-20 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 711
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 1-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 1-р баг
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 650
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 649
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 648
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 22-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 647
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 646
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 48
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 20-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 20-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 645
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Хөвсгөл, Мөрөн сум 13-р баг
2013 оны 05-р сарын 31
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.