Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 21-30 харуулж байна
Код: 727
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 726
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Дорнод аймаг 8-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Дорнод аймаг, 8-р баг
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 725
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 724
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 723
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 17-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 17-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 722
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 721
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: Өмнө гвь, Даланзадгад, 6-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 11-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 720
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 18-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 18-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 716
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: СХД 25-р хороо, 21-118 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 25-р хороо, 21-118 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 715
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: ЧД 12 хороо Булаг 2-109 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД 12 хороо Булаг 2-109 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.