Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 11-20 харуулж байна
Код: 796
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: 7-ð áàã Ñýðãýëýí7-108à
Бүртгэлтэй хаяг: 7-ð áàã Ñýðãýëýí7-108à
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 790
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: 8-ð áàã 1-10
Бүртгэлтэй хаяг: 8-ð áàã 1-10
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 737
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: СХД 25-р хороо Хайрхан 6-6тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 25-р хороо Хайрхан 6-6тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 735
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Дундговь аймаг, Адаацаг сум, 4-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Дундговь аймаг, Адаацаг сум Хөх Бүрд баг
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 734
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Дорнод, Хэрлэн сум 6-р баг Буйр 1-4 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД 32 тойрог 510-10
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 733
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад сум, 8-р хороо 1-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад сум, 8-р хороо 1-3 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 732
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: СХД 23-р хороо 7-р гудамж 18 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 23-р хороо 7-р гудамж 18 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 731
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: Төв аймаг, Баянхангай сум, 1-р баг 4-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Төв аймаг, Баянхангай сум, 1-р баг 4-3 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 730
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: ЧД 17-р хороо 662 В
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД 17-р хороо 662 В
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 728
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.