Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 141-143 харуулж байна
Код: 23
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 23
Код: 8
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 22
Код: 5
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 19-р хороо, 1-32тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 19-р хороо, 1-32тоот
2013 оны 03-р сарын 22
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.