Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Бусад дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 81 үр дүнгээс 21-30 харуулж байна
Код: 574
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ СХД 7-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СХД 7-хороо
2013 оны 05-р сарын 08
Код: 570
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 3-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Код: 559
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ СБД 12-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СБД 12-хороо
2013 оны 05-р сарын 02
Код: 551
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 48
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 6 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 6баг
2013 оны 05-р сарын 01
Код: 530
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 527
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 511
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 23
Код: 501
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: ЧД 2 хороо 15-20
Бүртгэлтэй хаяг: Дорнод аймаг Хэрлэн сум 4-17 тоот
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 487
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 19-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 19-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 482
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ СБД 23-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СБД 23-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.