Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Бусад дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 81 үр дүнгээс 11-20 харуулж байна
Код: 765
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 24-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 24-Р ХОРОО
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 764
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 763
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 9-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 749
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: ЧД 17-р хороо 73-63-9
Бүртгэлтэй хаяг: Баянхонгор аймаг, Эрдэнэцогт сум 4-р баг
2013 оны 06-р сарын 13
Код: 747
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: СХД 9-р хороо 4-10 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 9-р хороо 4-10 тоот
2013 оны 06-р сарын 13
Код: 743
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 23-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 23-р хороо
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 622
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 8р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 8р хороо
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 619
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 585
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: БЗД, 22-р хороо
2013 оны 05-р сарын 18
Код: 577
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, ХУД, 8р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ХУД, 8р хороо
2013 оны 05-р сарын 17
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.