Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Аж ахуй эрлэлтийн сургалтыг зохион байгуулах сургалтын төвүүдийн сонгон шалгаруулалтанд тэнцлээ.

11 цагийн өмнө
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төвөөс заралсан Аж ахуй эрхлэлтийн сургалт явуулах аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах тэндэрт тэнцэж Бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл, Нягтлан санхүү, маркетинг борлуулалт сүлжээний сургалтыг үнэ төлбөргүйгээр иргэдэд зохион байгуулахаар боллоо. ...
Дэлгэрэнгүй »

Хувийн биржүүдийн сонгон шалгаруулалтанд тэнцлээ

11 цагийн өмнө
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төвөөс заралсан хувийн хөдөлмөрийн биржүүдийг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтанд тэнцэж үйл ажиллагаагаа үргэлжүүлэн явуулах эрхийг олж авлаа. ...
Дэлгэрэнгүй »

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын сонгон шалгаруулалтанд тэнцлээ.

4 өдрийн өмнө
Монгол улсын хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа 5 шинэ хөтөлбөрийн нэг болох "хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр"-т Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгохыг хүссэн иргэн, ажил хайгч иргэдийн дунд зохион байгуулахаар тусгасан байдаг. Энэхүү сургалтыг зох...
Дэлгэрэнгүй »

ХАБЭА-н сургалтыг БГД-ийн 20 иргэнд үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байна.

2014 оны 10-р сарын 08
2014 оны 03 сард Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс зарласан "Бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх болон аж ахуй эрхлэлт, бизнес хөгжүүлэх сургалт явуулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулах ХЭДС/2014/01 гэрээний дугаартай тендерт оролцож ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах сургалтын төвөөр шалгарч 2014 оны 09 сараас эхлэн БГД, БЗД-ийн ...
Дэлгэрэнгүй »

"MAXIZ" ХХК-ийн нийт ажилчдад ХАБЭА-н "Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагаа" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

11 цагийн өмнө
"Хурд" ХХК-ийн гүйцэтгэгчээр ажиллаж байгаа "MAXIZ" ХХК-ийн 25 ажилтанд "Өндөрт ажиллах аюулгүй ажиллагаа" сэдвээр сургалт зохион байгуулж, сургалтанд хамрагдсан ажилчид өндөрт ажиллахдаа анхаарах зүйлс болон анхны тусламж үзүүлэх, ХАБЭА-н тухай ерөнхий ойлголтуудыг мэдэж авлаа. Сургалт ажлын байран дээр....... ...
Дэлгэрэнгүй »