Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах, бизнесээ эхэл, бизнесээ хөгжүүл сургалтуудыг үнэ төлбөргүйгээр зохион байгуулахаар боллоо.

2015 оны 08-р сарын 21
Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах болон бизнесээ эхэл, хөгжүүл сэдэвт 3 хоногийн сургалтыг СБ дүүргийн иргэдэд үнэ төлбөргүйгээр зохион байгуулахаар СБД-ийн хөдөлмөрийн хэлтэстэй гэрээ байгууллаа.
Тус сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй иргэдэд доорх шаардлагыг хангасан байх. Үүнд:
1. СБ дүүргийн харъяалалтай

2. Хувиараа...
Дэлгэрэнгүй »

"Алтан боломж" төвийн захирал төрийн одонгоор шагнууллаа.

2015 оны 07-р сарын 30
Тус төв 2012 оны 01 сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлснээс хойш 14000 гаруй ажил хайгч иргэдийг ажлын байранд зуучилж, 2500 иргэнийг төлбөртэй болон төлбөргүй сургалтууддаа хамруулж, төрийн болон хувийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж гэрээ байгуулж хөдөлмөр эрхлэлийн нийтлэг үйлчилгээг иргэдэд түргэн шуурхай хүртээмжтэй най...
Дэлгэрэнгүй »

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын сонгон шалгаруулалтанд тэнцлээ.

2015 оны 05-р сарын 19
Монгол улсын хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа 5 шинэ хөтөлбөрийн нэг болох "хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр"-т Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгохыг хүссэн иргэн, ажил хайгч иргэдийн дунд зохион байгуулахаар тусгасан байдаг. Энэхүү сургалтыг зох...
Дэлгэрэнгүй »

ХАБЭА-н сургалтыг БГД-ийн 20 иргэнд үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байна.

2014 оны 10-р сарын 08
2014 оны 03 сард Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс зарласан "Бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх болон аж ахуй эрхлэлт, бизнес хөгжүүлэх сургалт явуулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулах ХЭДС/2014/01 гэрээний дугаартай тендерт оролцож ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах сургалтын төвөөр шалгарч 2014 оны 09 сараас эхлэн БГД, БЗД-ийн ...
Дэлгэрэнгүй »

"Дэлхийн зөн" ОУБ-тай хамтран СБД-ийн эрүүл мэндийн нэгдлийн харъяа өрхийн эмнэлэгүүдийн нийгмийн ажилчидад "Албан хэрэг хөтлөлт" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

2015 оны 08-р сарын 20
ДЭЛХИЙН ЗӨН ОУБ-тай хамтран СБД-ийн эрүүл мэндийн нэгдлийн харъяа өрхийн эмнэлэгүүдийн 25 нийгмийн ажилчидад албан хэрэг хөтлөлтийн 5 ак цагийн нэг өдрийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтаар албан хэрэг хөтлөлтийн стандарт болон албан бичиг, тушаал, төлөвлөгөө тайлан, удирдамж хөтөлбөр, хурлын тэмдэглэл гэх...
Дэлгэрэнгүй »