Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

2015 оны 03-р сарын 02-нд “Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аян нээлтээ хийлээ

2 өдрийн өмнө

“Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аяны үеэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангуулах талаар хяналтын байгууллагаас аж ахуй нэгж байгууллагуудад хүргүүлсэн акт, албан даалгавруудын биелэлтийг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаа талаарх нэгтсэн мэдээллийг бүрдүүлэх, хангуулан ажиллуулах талаар, мөн дэд бүтцийн салбарт эр...
Дэлгэрэнгүй »

Мэргэшсэн нярав бэлтгэх 14 хоногийн шинэ сургалт эхлэхээр боллоо.

1 сарын өмнө
Манай хувийн хөдөлмөрийн биржид ажил олгогчдоос ирүүлж байгаа ажлын байрны захиалгын багагүй хувийг няравын албан тушаал эзэлдэг. Иймд Алтан боломж сургалтын төв мэргэшсэн няравын сургалтыг зохион байгуулж, суралцагсдыг чадваржуулах, ажлын байранд зуучлах зорилгоор зохион байгуулахад бэлэн боллоо. Нярав бол байгууллага...
Дэлгэрэнгүй »

ХАБЭА-н сургалтыг БГД-ийн 20 иргэнд үнэ төлбөргүй зохион байгуулж байна.

2014 оны 10-р сарын 08
2014 оны 03 сард Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс зарласан "Бизнес инкубацийн үйлчилгээ үзүүлэх болон аж ахуй эрхлэлт, бизнес хөгжүүлэх сургалт явуулах зөвлөхийг сонгон шалгаруулах ХЭДС/2014/01 гэрээний дугаартай тендерт оролцож ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгуулах сургалтын төвөөр шалгарч 2014 оны 09 сараас эхлэн БГД, БЗД-ийн ...
Дэлгэрэнгүй »

Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа нарийн бичгийн сургалтын төгсөгчид чадамжийн шалгалтаа өгч эхэллээ.

2014 оны 09-р сарын 28
2012-2014 оны Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа "Ажилтай орлоготой Монгол" хөтөлбөрийн хүрээнд "Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх" хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд "Алтан боломж" сургалтын төв нарийн бичгийн дарга бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ. Сургалт 2014 оны 04 сарын 09 сар ...
Дэлгэрэнгүй »

Аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлага, инженер техникийн албаны ажилчид болон нийт ажилчидад зориулсан ХАБЭА-н сургалтууд

1 сарын өмнө
“Алтан боломж” Сургалтын төв дараах сэдвүүдээр ААН байгууллагуудын удирдлагууд, инженер техникийн ажилтан, менежер, ажилчидад зориулсан сургалтыг албан ёсны эрхтэйгээр зохион байгуулж байна.
1. ХАБЭА-н хууль, дүрэм, журам норм стандарт - Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 155-р конвенцийн ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцоо <...
Дэлгэрэнгүй »